SigmaProxy: 185.185.83.118 does not exist. If you are the owner please check your config.json if you believe this is a mistake Nabídka služeb - ČES

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V ENERGETICE

COMPLEX SERVICES OF POWER SUPPLY

Zavolejte nám

+420 596 242 121

Napište nám

ces@cessro.cz

Česká elektrárenská společnost, s.r.o., Kalusova 969/14
709 00 Ostrava, Česká Republika

SLUŽBY A PRODUKTY ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

1.   Oblast koncepčního rozhodování

Na základě požadavku zákazníka je proveden průzkum terénu a zjištění veškerých požadavků a potřeb provozovatele. Rovněž se zjistí možnosti dodávek jednotlivých potřebných médií od dodavatelů. Na základě těchto informací se vypracují technické varianty projektu, které jsou konzultovány se zadavatelem. Na základě stanovených priorit se vypracuje ekonomické zhodnocení návratnosti investic.

 

2.   Oblast přípravy díla

Ve spolupráci s investorem pracovníci zajistí potřebné podklady k vypracování projektové dokumentace k realizaci daného investičního záměru:

- projektová dokumentace pro územní řízení díla

- projektová dokumentace pro stavební povolení díla

- projektová dokumentace pro realizaci díla

- vypracování provozních předpisů

- dokumentace skutečného provedení po realizaci díla

Kompletní dodávky projektové dokumentace:

- výměníkové stanice (blokové a předávací stanice ÚT a TUV)

- potrubní rozvody páry, teplovodních a horkovodních sítí

- hlavní výrobní bloky tepláren a výtopen, strojovny parních turbín, kotelen s klasickými i fluidními kotli, plynovými turbínami a plynovými motory a spalinovými kotli

- regulační a chladící stanice páry

- směšovací stanice topných plynů

- kompresorové stanice vzduchu a technických plynů

- zařízení na výrobu kyslíku

- zařízení na skladování a odpařování zkapalněných plynů jako je kyslík, dusík, argon a oxid uhličitý

 

3.   Oblast realizace díla

Zahrnuje veškeré dodávky, případně subdodávky, šéfmontáže, montáže a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

 

4.   Oblast provozu a servisu díla

Zajištění záručního i pozáručního servisu a možnost provozování dodaných technologií. Zajišťujeme rovněž po dohodě se zákazníkem servis jednotlivých dodaných zařízení na základě jednotlivých servisních smluv.

 

5.   Úspory energií – měření spotřeby tepla

Aktivity jsou zaměřeny na problematiku energetické náročnosti otopných soustav v komunální a bytové sféře. V zásadě jde o realizaci technických opatření vedoucích prokazatelně k úsporám ve spotřebě tepla formou komplexních řešení, včetně monitoringu spotřeby a zpracování fakturačních odečtů a výkonů pravidelného servisu. Společnost sleduje trend uplatňování moderních integrálních monitorovacích a vyhodnocovacích postupů a technik zahrnujících širší spektrum energetických médií (racionalizace spotřeby energií).

Charakteristické produkty:

- energetický audit

- zaměření / aktualizace otopných systémů

- projektová dokumentace

- dodávka a montáž měřících přístrojů a regulačních prvků. Seřízení otopné soustavy

- ověřování instalovaného systému a uvedení do provozu

- odečty a rozúčtování spotřeby tepla a vody

- pravidelný servis